Spontaneous application

Dołącz do nas

Spontaneous application


If you have not found a job offer for yourself today, but you are interested in employment in our company, fill in and send the spontaneous application form. We will consider your candidacy in the event of new job vacancies in which our requirements match your qualifications.


Courtesy title


Personal data

Proposed job position


Financial expectations (net)


Plik CV

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGRECOL SP. Z O.O. z siedzibą w MESZNARY 2, 98-400 WIERUSZÓW;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są następujące: email: iod@agrecol.pl, tel. 62 78 32 000 wew. 116.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Agrecol Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

  • art. 6 ust 1 lit. b RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy o pracę,
  • na podstawie: art. 221 § 1 k.p.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu kadr, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12
  miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się
  na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią
  danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz prawidłowego realizowania wszelkich
  czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
 10. Podanie przez Pana/Panią innych danych osobowych, niewskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
  Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli
  dane takie zostaną przez Pana/Panią umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie,
  dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

scroll up

Plant protection products should be used safely. Before each use, read the information provided on the label and product information. Know the hazards and follow the precautions listed on the label. Biocidal products should be used with caution. Before each use, read the label and product information. The manufacturer reserves the right to make changes to the products offered, which result from technological progress.