Laboratorium

Sprawdzone rozwiązania

Nowoczesne laboratorium


Laboratorium analityczno-badawcze wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy. Zajmuje się stałą kontrolą jakości naszych produktów, opracowywaniem receptur dla nowych produktów oraz przeprowadzaniem ekspertyz chemicznych.

Opracowywanie receptur

 • nawozów mineralnych
 • odżywek do roślin
 • preparatów do roślin

Analityka nawozów

 • oznaczanie: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki
 • oznaczanie mikroskładników: boru, kobaltu, miedzi, żelaza, manganu, molibdenu, cynku
 • oznaczanie zanieczyszczeń: arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci
 • oznaczanie przewodnictwa nawozów ciekłych oraz roztworów nawozów stałych
 • oznaczanie gęstości
 • oznaczanie gęstości nasypowej
 • oznaczanie pH

Analityka środków ochrony roślin

 • identyfikacja substancji czynnych i zanieczyszczeń techniką GC-MS
 • oznaczanie substancji czynnych i zanieczyszczeń technikami HPLC oraz GC-MS
 • oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych


scroll up

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.