Projekty Unijne

Projekty Unijne

Projekty Unijne


 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

„AGRECOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie przez AGRECOL Sp. z o.o. innowacyjnych produktów będących wynikiem prac B+R.

Celem projektu jest wdrożenie przez Agrecol Sp. z o.o. zleconych oraz własnych prac badawczo-rozwojowych, które finalnie doprowadzą do wprowadzenia do oferty firmy i na rynek nowych, innowacyjnych produktów w postaci:
– preparatu do unieszkodliwiania ścieków oraz niwelowania zapachów w szambach, oczyszczalniach przydomowych oraz toaletach przemysłowych w formie rozpuszczalnych w wodzie kapsuł
– środków ochrony roślin pakowanych w rozpuszczalne w wodzie kapsuły.

Wartość ogółem projektu w PLN: 9 566 663,25
Wkład Funduszy Europejskich w PLN: 3 499 998,75

scroll up

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.