NowościAGRECOL i MADONIS współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wieruszowie

AGRECOL i MADONIS współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wieruszowie


03.07.2019

Z przyjemnością informujemy Państwa, że 12 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy między właścicielem naszej Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą AGRECOL Sp. z o.o. i MADONIS Sp. z o.o. Panem Jarosławem Prymas a dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie Włodzimierzem Matyją.

Porozumienie podpisano w obecności Zarządu Powiatu Wieruszowskiego oraz reprezentacji kadry dydaktycznej, samorządu uczniowskiego i młodzieży tej placówki oświatowej.

scroll up

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.