NowościMADONIS, KOPERNIK i AGRECOL RAZEM

MADONIS, KOPERNIK i AGRECOL RAZEM


29.11.2019

W ramach rozpoczętej współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową, w skład której wchodzą AGRECOL Sp. z o.o. i MADONIS Sp. z o.o. a Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w dniu 25 października 2019 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne, z udziałem następujących osób:

– Jarosław Prymas – Właściciel Grupy Kapitałowej, Prezes Zarządu

– Karolina Sołyga – Kępa – specjalista ds. ochrony nawożenia i pielęgnacji roślin

– Karolina Krawczyk – Borowiec – starszy inspektor ds. BHP

– Radosław Zakręta – dyrektor Działu Produkcji

– Piotr Bednarek – kierownik Działu Magazyn

– Renata Świeściak – asystent Zarządu, koordynator współpracy

– Elżbieta Andrzejak – Wiceprezes Zarządu

– Karolina Krawczyk-Borowiec – pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

– Marek Miszczyk – dyrektor Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju

Uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym:

– Ewa Stasik-Żyła – nauczyciel biologii

– Anita Giż – nauczyciel chemii.

W czasie pierwszej wizyty młodzież zapoznała się z historią firm AGRECOL i MADONIS, ich produktami oraz tematyką planowanych zajęć laboratoryjnych i innych form współpracy. W trakcie spotkania zebrani zobaczyli prezentacje – wizytówki multimedialne obu  firm oraz profilu biologiczno-chemicznego LO.

scroll up

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.